home

Rectificatie

Eerder hebben op deze website door de heer prof. dr. Erdmann gestitchte en geregistreerde foto’s gestaan die met de door Erdmann ontwikkelde curtain viewer te bekijken waren. De rechter heeft op 19 juni 2019 geoordeeld in een procedure tussen partijen dat door dit gebruik inbreuk is gemaakt op de rechten van Erdmann. Zo is gebruik gemaakt van de interface en broncode van zijn curtain viewer, zijn persoonlijkheidsrechten geschonden door het aanpassen van de curtain viewer en zijn door hem gestichte afbeeldingen zonder zijn toestemming gebruikt . BRCP betreurt deze gang van zaken. Het materiaal waarmee inbreuk is gemaakt, is inmiddels verwijderd