home
Jheronimus Hieronymus Bosch en Drie Koningen adoration of the Magi

Het Project

Het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) is een initiatief van stichting Jheronimus Bosch 500, de Radboud Universiteit Nijmegen en Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch.

Het project startte in 2010 in het kader van de voorbereidingen voor een overzichtstentoonstelling van het werk van Jheronimus Bosch in 2016 in Het Noordbrabants Museum.

De eerste fase van het onderzoek duurde tot 2016. Een tweede fase startte in 2017 en zal doorlopen tot in 2023. Als onderdeel van de tweede fase van het project organiseerde Het Noordbrabants Museum de onderzoekstentoonsteeling Uit de stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen (Het Noordbrabants Museum, 1 december 2018 - 10 maart 2019).

 

Het doel van het project is om meer inzicht en kennis te vergaren over de schilderijen en tekeningen van Jheronimus Bosch, zijn werkplaats en zijn navolgers, en om deze werken beter voor de toekomst te bewaren.

Om dit alles te bereiken worden de schilderijen en tekeningen uitvoerig fotografisch gedocumenteerd volgens een standaardprotocol met opnamen in zichtbaar licht en infrarood, en infraroodreflectografie. Röntgenopnamen worden als deze beschikbaar zijn, ook gedigitaliseerd.

 

De afzonderlijke macro-opnamen op deze website worden gestitcht, geregistreerd en toegankelijk gemaakt middels online viewers. De resultaten van het eerste onderzoek naar de schilderijen van Bosch is te vinden op door Robert G. Erdmann gecreëerde website boschproject.org, de website van het oorspronkelijke Bosch Research and Conservation Project (2011-2016). Robert G. Erdmann heeft de beelden van het oorspronkelijk onderzoek gestitchted en geregistreerd. Op de website boschproject.org zijn deze beelden te zien doormiddel van de door Erdmann ontwikkelde Curtain Viewer.

 

Deze website, jheronimusbosch.org, biedt de voorlopige resultaten van de documentatie­campagne van de tweede fase van het BRCP.

Het huidige onderzoeksteam bestaat uit: Luuk Hoogstede (restaurator), Matthijs Ilsink, Rik Klein Gotink (fotografie), Jos Koldeweij, Frans Nies, Ron Spronk.

Voormalige teamleden zijn: Robert G. Erdmann, Hanneke Nap, Daan Veldhuizen.

  

Publicaties van en voortkomend uit het BCRP

Uit de stal van Bosch 2018 (verschenen in het Nederlands en Engels)

 

Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij, Ron Spronk, met bijdragen van Luuk Hoogstede (technisch onderzoek) en Rik Klein Gotink (fotografie), Uit de stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding van de koningen, tent. cat. ’s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Museum 2018, Zwolle/’s-Hertogenbosch 2018.

 

BRCP 2016, vol I (verschenen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans)

Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij, Ron Spronk, Luuk Hoogstede, Robert G. Erdmann, Rik Klein Gotink, Hanneke Nap, Daan Veldhuizen, Jheronimus Bosch, Schilder en Tekenaar, catalogue raisonné, Brussel 2016.

 

BRCP 2016, vol. II

Luuk Hoogstede, Ron Spronk, Robert G. Erdmann, Rik Klein Gotink, Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij, Hanneke Nap and Daan Veldhuizen, Hieronymus Bosch, Painter and Draughtsman. Technical Studies, Brussel 2016.

 

Visioenen van een genie 2016 (verschenen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans) 

Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij, Jheronimus Bosch (circa 1450-1516) - Visioenen van een genie, tent.cat. 's-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Museum 2016, Brussel/’s-Hertogenbosch 2016.